wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Oprogramowanie » InsERT » InsERT Rachmistrz nexo Obsługa KPiR i podatku zryczałtowanego na 1 stanowisko
InsERT Rachmistrz nexo Obsługa KPiR i podatku zryczałtowanego na 1 stanowisko

InsERT Rachmistrz nexo Obsługa KPiR i podatku zryczałtowanego na 1 stanowisko

Dostępność: Mała ilość

Koszt wysyłki: od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Przesyłka kurierska - 0,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Cena brutto: 552,27 zł

Cena netto: 449,00 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)
Rachmistrz nexo to system obsługi uproszczonej księgowości, przeznaczony dla firm prowadzących księgę przychodów i rozchodów lub rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Bogata funkcjonalność i prosta, intuicyjna obsługa to atuty, które sprawiają, że ewidencja księgowa z Rachmistrzem nexo przebiega szybko i sprawnie.

 

Rachmistrz nexo został wyposażony w szereg rozbudowanych funkcjiułatwiającychprowadzenie księgowości (od ewidencji VAT, umów i płac, środków trwałych i pojazdów, przez wystawianie deklaracji skarbowych i ZUS, operacje kasowe i operacje na rachunkach bankowych, po rozliczanie rozrachunków). Zaletami programu są m.in. automatyczna dekretacja dokumentów oraz elastyczna obsługa finansów i rozrachunków.
Rachmistrz nexo jest częścią InsERTnexo – zintegrowanego pakietu, w którego skład wchodzą również: Subiekt nexo – system obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej oraz Rewizornexo – system finansowo-księgowy.

 
 

Najważniejsze możliwości Rachmistrza nexo:
prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego (płynne przejście między różnymi formami księgowości);
ewidencja i rozliczanie ewidencji VAT: zakupów,  sprzedaży (w tym sprzedaż marża), rozliczenia metodą kasową, korekty VAT nieterminowych płatności;
ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (naliczanie i dekretacja amortyzacji z uwzględnieniem kosztów przypadających na miejsca użytkowania, wydruk tabeli i planów amortyzacji), a także ewidencja wyposażenia i remanentów;
podstawowa obsługa wynagrodzeń: ewidencja osobowa, umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę;
zaawansowany system rozliczeń właścicielskich: od składek ZUS wspólnika, poprzez ewidencję przychodów z innych źródeł (EP), do odliczeń i obniżek podatku związanych z różnymi ulgami;
ewidencja i rozliczanie pojazdów prywatnych wykorzystywanych do działalności gospodarczej;
obsługa operacji kasowych gotówkowych i bezgotówkowych (płatność kartą płatniczą, bony), raporty kasowe;
obsługa operacji związanych z rachunkami bankowymi, polecenia przelewu standardowe, ZUS, podatkowe z wykorzystaniem bankowości elektronicznej (off-line i on-line);
ewidencja i rozliczanie rozrachunków, integracja z zapisami księgowymi KPiR bądź EP oraz z zapisami VAT;
wystawianie i wydruk deklaracji skarbowych rozliczających podatek dochodowy wspólników i pracowników oraz podatek VAT;
wystawianie deklaracji ZUS (RCA, RZA, DRA) oraz możliwość eksportu do programu Płatnik;
automatyczna dekretacja do KPiR lub EP oraz rejestrów VAT za pomocą definiowalnych schematów;
integracja z systemem sprzedaży Subiekt nexo;
możliwość pracy jednostanowiskowej bądź sieciowej.
 
KPIR I EP

altMożliwość dokonania opisu księgowego od strony dokumentu źródłowego (opis ten może decydować m.in. o sposobie importowania dokumentu).
Intuicyjne ewidencjonowanie zapisów w KPiR i EP uwzględniające aspekty np. rozpoczęcia pracy z programem (bilans otwarcia dla KPiR bądź EP), ewidencjonowanie wartości remanentów, korekt uzyskania przychodów wynikających z niezapłacenia nabyć towarów.
Możliwość przeniesienia ustawień z poprzedniego okresu obrachunkowego.
Elastyczne zarządzanie okresami obrachunkowymi różnych form księgowości: płynne przejście z okresu rozliczeń pełnej księgowości na KPiR bądź EP z zachowaniem wszystkich danych historycznych wprowadzonych w Rewizorze nexo.
Obsługa księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego.


DEKRETACJA
 
Zaawansowany moduł gromadzący obrazy księgowe dokumentów (Dekretacja dokumentów), z poziomu którego dokonać można własnego opisu księgowego do wykorzystania w automatycznej dekretacji wg schematów.
Znakowanie etapów pracy nad dekretowanym dokumentem – statusy księgowe: nowy, opisany, zaksięgowany. Monitowanie zmiany dokumentu księgowego po dokonanej dekretacji. Określanie blokady dokumentu źródłowego w zależności od wartości statusu księgowego.
Przesyłanie obrazów księgowych dokumentów Subiekta nexo do modułu Dekretacji dokumentów różnymi kanałami komunikacji: pracy lokalnej (na jednej bazie danych), online (praca zdalna wykorzystująca mechanizmy chmury w Internecie oraz dostarczanie dokumentów za pomocą plików.
Możliwość pobierania dokumentów z Gratyfikanta GT. 

Możliwość zdefiniowania dowolnej liczby schematów dla danego typu dokumentu i jego cechy (np. kategorii księgowej) poprzez określenie kolejności ich wykonania ręcznie (podobne warunkowanie zastosowano przy imporcie do ewidencji VAT).


      EWIDENCJE VAT SPRZEDAŻY I ZAKUPU
 
Ewidencja i rozliczanie podatku VAT: ewidencjonowanie dokumentów złożonych operacji gospodarczych (np.: zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe, różne rodzaje altodliczenia), obsługa transakcji VAT krajowych, wewnątrzwspólnotowych i pozaunijnych.
Rozliczanie VAT marża, korekt VAT, nieterminowych płatności (ulga za złe długi), VAT naliczanego po zapłacie (z wykorzystaniem rozliczeń rozrachunków). 
Automatyczne wyliczanie deklaracji VAT-7/7K, VAT-8/9M i VAT-UE i ich korekt (miesięcznie lub kwartalnie).
Automatyczne generowanie plików JPK_VAT, ewidencji VAT w postaci elektronicznej i ich wysyłka na bramkę Ministerstwa Finansów.
Zapisy VAT  można zróżnicować pod kątem zawartości dokumentu, czyli określić różny skutek VAT dla pozycji (tzw. zapis złożony).
Obsługa preproporcji VAT, czyli zakupów na cele działalności gospodarczej, jak i na cele mieszane.
Tworzenie zapisów na podstawie plików JPK_VAT dostarczonych z innych systemów księgowych lub handlowych.
Wsparcie dla jednostek rozliczających VAT w sposób scentralizowany: scalanie plików JPK_VAT, deklaracje VAT bez zaokrągleń, oznaczone wydruki rejestrów VAT.
Tworzenie wielu wzorców zapisów VAT, tzw. szablonów VAT.
Noty korygujące do zapisów VAT zakupu.
Wsparcie podatników niekorzystających z rozliczenia VAT – komunikowanie momentu przekroczenia progu sprzedaży zwolnionej.

 

ŚRODKI TRWAŁE

altMożliwość ewidencjonowania operacji wg amortyzacji podatkowej i bilansowej z uwzględnieniem wartości stanowiącej koszty uzyskania przychodu i wartości przypadającej na miejsca użytkowania środków trwałych  
Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz operacji związanych z nimi. 
                                                   
 
                                                        UMOWY I PŁACEalt

Podstawowa obsługa kadr i płac – umowy o pracę oraz cywilnoprawne wraz z obsługą naliczeń ZUS.
Eksport danych do programu Płatnik w wersji nie niższej niż 9.01.001.
EWIDENCJE POMOCNICZE

 
altEwidencje pomocnicze: przejazdów, remanentów dla wszystkich form księgowości.
Ewidencja pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej wraz z obsługą eksploatacji samochodów, motocykli oraz motorowerów należących do pracowników, wspólników, osób współpracujących bądź ewidencja pojazdów firmowych. Obsługa naliczeń kosztów związanych z pojazdami z odliczeniem VAT pełnym bądź częściowym.
Obsługa dowodów wewnętrznych i faktur wewnętrznych – dokumentów własnych podmiotu dotyczących operacji zachodzących wewnątrz firmy bądź wystawianych zastępczo za dowody obce wraz z automatyczną dekretacją do ksiąg rachunkowych.
Możliwość zewidencjonowania ryczałtu na użytkowanie pojazdu pracownika do celów służbowych.
Zaawansowany system rozliczeń właścicielskich  wspierających rozliczenie podatku od przychodów ewidencjonowanych:  od składek ZUS wspólnika (także z innych źródeł, przez ewidencję przychodów z etatu lub innych form działalności gospodarczej oraz straty z lat ubiegłych, do odliczeń, doliczeń i obniżek związanych z ulgami na dzieci oraz innymi ulgami związanymi z podatkiem.
Naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w ujęciu miesięcznym bądź kwartalnym. Uwzględnienie naliczeń rozliczeń właścicielskich w rozliczeniu zaliczek na podatek dochodowy wspólników.
Możliwość ewidencjonowania osób współpracujących wraz z wyliczaniem składek oraz deklaracji ZUS, a także wspólnego rozliczania wspólnika ze współmałżonkiem.
Generowanie na potrzeby kontroli skarbowej elektronicznej postaci ksiąg: KPiR, wyciągów bankowych, ewidencji VAT i EP.
Tworzenie naklejek dla kartotek: instytucji, klientów, pracowników, środków trwałych, wyposażenia i wspólników.


KASA
 
Operacje kasowe z odłożonym skutkiem (niewykonane).alt
Kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych  i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony).
Możliwość zdefiniowania wielu stanowisk kasowych w obrębie jednej kasy (przydatne m.in.  podczas korzystania z sesji kasowych, które są związane ze stanowiskiem oraz raportów kasowych, które dotyczą kasy).
Możliwość przypisania form płatności do stanowiska kasowego.
Raport kasowy to zbiorczy dokument, który może być przekazany bezpośrednio do księgowości (może być odzwierciedleniem jednej lub wielu sesji kasowych).
Możliwość rejestrowania środków w drodze i kończenia rozpoczętego transferu.


BANK
 
Spójna obsługa operacji na rachunku bankowym bez względu na sposób prowadzenia rachunku (ewidencjonowanie ręczne, bankowość elektroniczna).
Bankowość elektroniczna offline i online.
Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej standardowe, podatkowe, ZUS-owe.
Możliwość rejestrowania środków w drodze, kończenie rozpoczętego transferu.


ROZLICZENIA I ROZRACHUNKI
 

altRozliczenia waluta obca/PLN.
Kompensaty rozrachunków.
Różnice kursowe od rozliczeń rozrachunków i środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
Podział płatności na rodzaje – dla każdego z nich można określić, jaki typ rozrachunku będzie tworzony dla płatności (np. KP rodzaju spłata tworzy spłatę należności, a rodzaju zaliczka tworzy zobowiązanie).  
Udostępnienie finansów. Integracja z KPiR oraz VAT.
Schematy postępowań windykacyjnych.
Wysyłanie indywidualnych lub masowych wiadomości SMS informujących o postępowaniu windykacyjnym.


KONFIGURACJA
  
Możliwość wykorzystania predefiniowanych słowników użytkownika i wykorzystanie ich elementów do opisu księgowego pozycji dokumentów do dekretacji.
Dostosowywanie programu do własnych potrzeb księgowych poprzez wyłączenie obsługi pewnych funkcjonalności i dostępu do opcji. Predefiniowany szablon ustawień wyłączający m.in. obsługę rozrachunków i finansów.
Możliwość określenia, w jakiej bazie danych ma być sprawdzany kontrahent: GUS, VIES, CEiDG, portalu Ministerstwa Finansów.
Dostosowanie wewnętrznego klienta poczty e-mali do korespondencji z klientami.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu